De zonne-energiesector in de Benelux heeft in 2018 een recordhoeveelheid aan zonne-energiesystemen verwelkomd. Nooit eerder werden er in Vlaanderen en Nederland bij elkaar opgeteld zoveel zonnepanelen geïnstalleerd. Maar hoe ziet de Vlaamse zonnepanelenmarkt voor 2019 eruit? Blijft het interessant?

Zonnepanelen 2019 - Sunlogics

Zonne-energie heeft in de Benelux haar definitieve doorbraak beleefd. Er gaat geen week voorbij of zonne-energie maakt haar opwachting in het landelijke televisiejournaal of een van de landelijke dagbladen. Zowel in Nederland als in Vlaanderen wordt zonne-energie omarmd als enabler van de energietransitie.

Vlaanderen maakt zich op zijn beurt op voor een periode van lineaire groei, waarbij het land in 2018 in de stad Lommel het grootste zonnepark van België verwelkomt met een vermogen van 99,5 megawattpiek.

Vlaamse Zonnepnelen Markt

Bron: Solar Magazine

Vlaanderen heeft in 2018 enkele procenten minder zonnepanelen verwelkomd dan het voorgaande kalenderjaar. Volgens sectororganisatie ODE/PV-Vlaanderen is dit grotendeels te wijten aan het feit dat de markt voor middelgrote projecten nog altijd niet op gang komt.

Dit ondanks een lichte verbetering van de financiële ondersteuning van deze projecten. In 2019 is Vlaanderen met de oplevering van het Kristal Solar Park in ieder geval verzekerd van de komst van 99,5 megawattpiek aan zonnepanelen. Daarmee wordt 2019 voor Vlaanderen vermoedelijk het beste verkoopjaar sinds het recordjaar 2011, toen 815 megawattpiek aan pv-projecten opgeleverd werd. Kijkt men naar de residentiële markt dan is daar de sluimerende onzekerheid over de invoering van de digitale meter. Vlamingen met zonnepanelen hebben nu de mogelijkheid tot ‘salderen’ dankzij de terugdraaiende teller; deze zal hoe dan ook vervangen worden. ODE/PVVlaanderen heeft er goede hoop op dat in 2019 dit dossier tot een goed einde gebracht wordt.

Zoals beschreven in de bovenstaande afbeelding, is er vandaag in Vlaanderen voor ongeveer 2.700 MWp aan zonnepanelen geïnstalleerd. De Vlaamse regering heeft zichzelf de doelstelling van een geïnstalleerd vermogen van 6.244 MWp opgelegd tegen 2030.

Wilt u ook uw energiefactuur verlagen en de waarde van uw woning verhogen?

Contacteer ons vandaag nog voor een GRATIS offerte!

De zon is de grootste bron van schone energie die er is. Alle reden om die te benutten!

Elk leeg dak zonder zonnepanelen is een gemiste kans!

Bron: Solar Magazine