De Vlaamse energieregulator VREG stapt naar het Grondwettelijk Hof tegen het artikel uit het Vlaams decreet over de digitale meters, waardoor eigenaars van zonnepanelen nog vijftien jaar het voordeel van de terugdraaiende teller kunnen krijgen. Dat heeft de regulator bekendgemaakt. Vlaams minister van Energie Lydia Peeters reageert teleurgesteld.

De VREG, de Vlaamse energieregulator, gaat het voordeel van de terugdraaiende teller voor mensen met zonnepanelen, aanvechten bij het Grondwettelijk Hof.

De vorige Vlaamse regering besliste dat, ook na de invoering van de digitale meter, het voordeel van de terugdraaiende teller behouden kon blijven. Mensen die voor eind 2020 een installatie plaatsen, zouden dat voordeel nog 15 jaar kunnen behouden.

De VREG is daar tegen omdat het mensen met zonnepanelen niet aanzet om hun productie en hun verbruik op mekaar af te stemmen. Het zou zo discriminatie creëren tussen wie wel en wie niet over zonnepanelen beschikt. Ook zou de onafhankelijkheid van de VREG en zijn exclusieve tariefbevoegdheid geschonden worden.

Minister Peeters: “Ontgoocheld en zorgt voor onrust

Vlaams minister van Energie Lydia Peeters (Open VLD) reageert ontgoocheld op de actie van de Vlaamse Energieregulator (VREG).

Distributienetbeheerder Fluvius begint op 1 juli met de installatie van de eerste digitale meters. Woningen met zonnepanelen, nieuwbouwwoningen, ingrijpende energetische renovaties, budgetmeters en woningen die onderdeel uitmaakten van de proefprojecten digitale meters, komen het eerst aan de beurt.

“Ik vind het heel spijtig dat de VREG nu naar het Grondwettelijk Hof stapt om de keuzevrijheid die voorzien is in artikel 31 van ons decreet onderuit te halen. In 2017 was de conceptnota van het decreet klaar. Dat decreet heeft een lange weg afgelegd. Dit jaar kon het decreet goedgekeurd worden zonder enige tegenstem in het Vlaams Parlement. Dat bracht rust bij de consumenten en er werd opnieuw geïnvesteerd in zonne-energie. Dat is goed voor het klimaat en onze doelstellingen inzake hernieuwbare energie”, zegt Lydia Peeters in “De wereld vandaag”.

“De uitrol van de digitale meter komt niet in het gedrang door deze actie van de VREG, maar veroorzaakt wel opnieuw onrust”, zegt minister Peeters. “Het decreet digitale meter is cruciaal voor de energietransitie en de klimaatplannen. Net nu de rust was weergekeerd, acht de VREG het noodzakelijk om de consument nodeloos bang te maken en het draagvlak voor hernieuwbare energie nog maar eens onderuit te halen.”

Voor eigenaars van zonnepanelen verandert er voorlopig niets

Ook al stapt de VREG naar het Grondwettelijk Hof tegen het behoud van de terugdraaiende teller bij eigenaars van zonnepanelen, voor de eigenaars zelf verandert er minstens tot eind 2020 niks.

Voor de eigenaars verandert er in afwachting van de beslissing van het Grondwettelijk Hof niks. De VREG kiest immers voor een overgangsregeling en voegt zich met andere woorden naar het decreet. “Tot eind 2020 verandert er daardoor niks. Alles blijft bij het oude”, klinkt het bij de VREG. Prosumenten kunnen dus blijven kiezen voor het behoud van de terugdraaiende teller.

Bron: VRT

Zie ook: “Wallonië voert prosumententarief in, Vlaanderen voert het af”