Nieuw besluit over laadpunten in Vlaanderen

De Vlaamse overheid gaat grote investeringen doen om het aantal laadpunten in Vlaanderen te verhogen. Laadpunten bij woningen komen steeds vaker voor, maar voor veel mensen zijn de extra kosten het niet waard. Op 30 oktober 2020 werd een besluit goedgekeurd waardoor gebouwen en aanliggende parkings voorbereid moeten worden op de opkomst van elektrische voertuigen. Vanaf 11 maart zal het verplicht zijn om laadpunten te voorzien bij het aanvragen van een omgevingsvergunning voor sommige gebouwen en parkings.

Nieuwe en gerenoveerde residentiële gebouwen

Wie na 11 maart 2021 een omgevingsvergunning indient voor residentiële nieuwbouw of renovatie, zal op zijn minst voorbereidingen moeten treffen om infrastructuur voor toekomstige laadpunten te voorzien. De voorschriften gelden voor projecten met minstens twee parkeerplaatsen. De laadpunten moeten er niet meteen staan, maar er moet een geschikte infrastructuur (wachtbuizen en kabelgoten) voorzien worden voor de installatie ervan, die later kan gebeuren.

Bij de voorschriften worden opritten buiten beschouwing gelaten. “Als u vreest dat een laadpunt verplicht wordt gesteld bij uw nieuwe of gerenoveerde woning, dan mag u gerust zijn. Een laadpunt is volgens de regelgeving alleen verplicht voor een parkeerplaats in een gebouw of voor een parkeerterrein die naastgelegen is. Het gaat dus niet om de oprit van een woning, omdat dat geen ‘echte parkeerplaats’ is”, aldus Zuhal Demir.

Voor aanvragen van een omgevingsvergunning voor projecten met meer dan 10 parkeerplaatsen zal dezelfde regel gelden.

Niet-residentiële gebouwen

Voor niet-residentiële projecten zijn de regels anders. Nieuwe of gerenoveerde niet-residentiële gebouwen moeten minstens twee laadpunten voorzien. Daarnaast moet voor minstens 25% van de parkeerplaatsen infrastructuur voorzien worden voor toekomstige laadpunten. Op die manier zal een bedrijf met meer parkeerplaatsen ook meer infrastructuur moeten voorzien. Zo kan worden ingespeeld op een toekomstige uitbreiding van het aanbod.

2025

Voor bestaande gebouwen is het voorlopig nog niet verplicht om laadpunten te voorzien. Vanaf 1 januari 2025 zal dit wel het geval zijn voor niet-residentiële gebouwen met meer dan 20 parkeerplaatsen. Niet-residentiële gebouwen met meer dan 20 parkeerplaatsen zullen vanaf dan ook minstens twee laadpunten moeten voorzien.