Bent u een eigenaar van zonnepanelen of bent u van plan om zonnepanelen te installeren? Ook dit jaar brengt heel wat veranderingen met zich mee inzake energie. Zo wordt er in juli de digitale elektriciteitsmeter geïntroduceerd. Het prosumententarief verdwijnt en de reëel afname wordt de basis om nettarieven op toe te passen. Meer dan de helft van de eigenaars van zonnepanelen zal vermoedelijk minder betalen na de installatie. Alles hangt af van de mate waarin ze de opgewekte energie ook meteen zelf gebruiken.

Een belangrijke nieuwigheid is dat met de digitale meter de productie en het verbruik van elektriciteit apart geregistreerd worden. De meter registreert de afname van en de injectie in het net, een aparte productieteller meet de elektriciteit die uw zonnepanelen opwekken. Zo kan voor eigenaars van zonnepanelen exact bepaald worden hoeveel stroom ze van het net halen. Daarop worden dan de gewone nettarieven toegepast, zoals bij andere elektriciteitsgebruikers. Daarnaast kan de “slimme”meter ook communiceren met onder meer apps en slimme huishoudtoestellen. De verkregen inzichten moeten resulteren in een lager elektriciteits- en gasverbruik. De Vlaamse overheid meent ook dat de slimme energiemeter de overschakeling tussen een enkel – en tweevoudig tarief vergemakkelt en fraude tegengaat.

Meer of minder betalen?

De vrees dat zonnepaneleneigenaars met de digitale meter meer zullen moeten betalen, doet consumenten aarzelen. De installatie van zonnepanelen liep namelijk het afgelopen jaar beduidend terug. Met de nodige zelfconsumptie van de opgewekte elektriciteit is een investering in zonnepanelen nog altijd een rendabele zaak.

Volgens de VREG zal, op basis van de huidige ontwerpregelgeving, 60 procent van de zonnepaneleneigenaars met een digitale meter minder betalen. 40 procent betaalt meer dan het prosumententarief, maar de VREG beklemtoont dat dat voor het overgrote deel maar enkele euro’s per maand zijn.

Rendabel door zelfconsumptie

Vlaams minister van Energie Lydia Peeters (Open VLD) wil dat er ook bij de invoering van de digitale meter ‘een vorm van terugdraaiende teller’ komt. ‘Het is heel belangrijk dat mensen met zonnepanelen hun rendement behouden, want het vertrouwen in zonne-energie en het draagvlak voor hernieuwbare energie werd steen voor steen weer opgebouwd.’

Voor eigenaars van zonnepanelen verdwijnt de prosumententarief en de reële afname wordt de basis om nettarieven op toe te passen. In dat geval geldt dat een gebruiker van zonnepanelen minder moet betalen als hij minder van het net afhaalt. Het komt er dus op aan zo veel mogelijk elektriciteit uit uw zonnepanelen onmiddellijk te gebruiken.

Maar u hoeft ook weer niet zoveel te gebruiken om met de toekomstige nettarieven onder het prosumententarief te duiken. In gemiddelde situaties volstaat een eigen verbruik van 30 tot 35 procent.

Vanaf wanneer de situatie rendabel wordt voor u, hangt af van de mate waarin uw zonnepanelen zijn afgestemd op uw verbruik. Als u te weinig zonnepanelen hebt, verbruikt u meer elektriciteit dan u produceert en kan het zijn dat uw percentage zelfconsumptie al een stuk hoger ligt dan het gemiddelde. Met te veel zonnepanelen verbruikt u veel minder elektriciteit dan u produceert. Dan kan het zijn dat uw percentage zelfconsumptie een stuk lager ligt dan de gemiddelde situatie.

De onmiddellijke consumptie van zelf opgewekte elektriciteit kan met een aantal ingrepen in de dagelijkse praktijk worden opgedreven. Denk maar aan het gebruik van de vaatwasmachine en de wasmachine overdag en het bijstellen van de timer van de warmwaterboiler. Ook de aanschaf van een elektrische wagen is een grote stap vooruit. En als u niet tegen de investering opkijkt, biedt ook een thuisbatterij een uitkomst.

Als u wilt weten wat de invoering van de digitale meter voor u betekent, kunt u op de website van de VREG een simulatie doen.

Bron: De Tijd

Lees ook: