Sinds 2015 moeten eigenaars van zonnepanelen een netvergoeding of zogenaamde prosumententarief betalen aan de netbeheerder, indien zij gebruik maken van het distributienet. De netvergoeding moet enkel worden betaald indien deze ‘prosumenten’ (of producerende consumenten) beschikken over een terugdraaiende teller en een installatie van maximaal 10 kW. Hoe wordt de prosumententarief eigenlijk berekent en wat zijn de tarieven per netgebied voor 2019?

 

 

Berekening Prosumententarief

Het prosumententarief wordt berekend op basis van het maximale AC-vermogen van de omvormer van de installatie die stroom opwekt. Als er meerdere omvormers zijn, worden de maximale AC-vermogens opgeteld. In 2019 daalt het prosumententarief voor eigenaars van zonnepanelen gemiddeld met 8 procent. In Limburg is de distributienetbeheerder Inter-Energa. Prosumenten in deze regio betalen per kW omvormervermogen € 5,65 per jaar minder dan in 2018.

In de onderstaande tabel vindt u de prosumententarieven per netgebied, vanaf 1 januari 2019, in euro per kW geïnstalleerd per jaar, inclusief btw.

Prosumententarief Zonnepanelen in 2019 VREG - Sunlogics

 

Heeft u bijvoorbeeld een omvormer met een vermogen van 3,6 kW, dan betaalt u een prosumententarief van

3,6 x €85,49 = € 307,764.

U kunt uw netbeheerder altijd snel opzoeken op de website van de VREG.

Wie moet het prosumententarief betalen?

Volgens Vlaanderen.be, wordt het prosumententarief aangerekend via de elektriciteitsfactuur. Diegene die elektriciteit verbruikt op het adres waar de installatie staat, de netgebruiker, moet dus betalen. Die heeft ook het voordeel van een teller die terugdraait door de opgewekte elektriciteit. Het is dus niet noodzakelijk de eigenaar van de installatie die de netvergoeding betaalt. Als u huurder bent van een woning waarop zonnepanelen liggen, dan betaalt u als huurder de netvergoeding. U kunt als huurder uiteraard onderling met de eigenaar afspraken maken over wie dit tarief betaalt. Dit betreft een contractueel aspect waar de VREG, de energieleverancier en de netbeheerder niet tussenbeide komen.

Mensen die van het sociaal tarief genieten, moeten het prosumententarief niet betalen. Dit omdat het prosumententarief een distributienettarief dat wordt uitgedrukt in kW en de sociale maximumprijs wordt uitgedrukt in euro/kWh. Het prosumententarief kan dus niet worden omgerekend.

Indien uw installatie een tijdje uit dienst werd genomen, zal de netbeheerder bepalen of prosumententarief betaald moet worden voor die periode.

Ook een lagere energiefactuur voor gezinnen en KMO’s door daling distributienettarieven

De distributienettarieven zijn het deel van de energiefactuur dat u betaalt voor het gebruik van het gas- en elektriciteitsnetwerk. De hoogte van het distributienettarief hangt af van de kosten en inkomsten van de distributienetbeheerders (netbeheerder van uw regio: zie link van VREG bovenaan) in het voorgaande jaar. Afhankelijk van de locatie (en de distributienetbeheerder) is de situatie verschillend.

Voor gezinnen dalen de distributienettarieven voor elektriciteit het tweede jaar op rij. Ook de distributienettarieven voor aardgas dalen in 2019. Een gezin betaalt in 2019 gemiddeld 46 euro minder aan distributienettarieven voor elektriciteit en 25 euro minder aan distributienettarieven voor aardgas. KMO’s betalen in 2019 gemiddeld 586 euro minder aan distributienettarieven voor elektriciteit en 83 euro minder aan distributienettarieven voor aardgas.

Lees meer over de dalende distributienettarieven in ons artikel “Elektriciteit en aardgas goedkoper in 2019

Wilt u ook uw energiefactuur verlagen en de waarde van uw woning verhogen?

Contacteer ons vandaag nog voor een GRATIS offerte!

De zon is de grootste bron van schone energie die er is. Alle reden om die te benutten!

Elk leeg dak zonder zonnepanelen is een gemiste kans!

Bron: Vlaanderen.be