Netbijdrage voor eigenaars van zonnepanelen

Als lokale producent van hernieuwbare energie – met een geïnstalleerd vermogen van maximaal 10 kW – betaalt u een netvergoeding voor het gebruik van het elektriciteitsnet. Uw netbeheerder bepaalt de hoogte van de netvergoeding.