Als u recht heeft op een premie voor uw installatie, kan u die zelf aanvragen. Sunlogics vraagt geen
premies aan.