Indien u kiest voor een voorschotkorting, krijgt u de korting zoals vermeld op uw offerte, toegekend
als deze betaald wordt voor de vervaldatum. Deze korting wordt automatisch toegekend, en
verrekend op uw eindfactuur.