Zonnepaneleneigenaars krijgen de komende jaren keuze genoeg om het voordeligste nettarief te vinden. Op termijn komen er zelfs drie tariefsystemen.

Wie al zonnepanelen heeft of er nog plaatst voor eind 2020, kan vanaf midden dit jaar bij de installatie van een digitale elektriciteitsmeter in huis kiezen tussen twee tariefsystemen voor de vergoeding van het gebruik van het distributienet. Vanaf 2021 komt daar zelfs een derde tariferingswijze bij.

Welk systeem is het voordeligst voor welke zonnepaneleneigenaars?

  1. Terugdraaiende meter houden

Huishoudens met een zonne-energie-installatie die ruimschoots volstaat om het verbruik te dekken of die zich verwarmen met een warmtepomp, blijven het best bij de terugdraaiende meter. De reden? Ze moeten wel een prosumententarief betalen voor het gebruik van het distributienet, maar dat ligt lager dan wat ze zouden betalen wanneer elk kilowattuur dat ze afnemen van het distributienet, aangerekend wordt.

Eenmaal de digitale meter geïnstalleerd, biedt die een perfect zicht op wat een huishouden met zonnepanelen aan elektriciteit verbruikt en welk deel van de stroomproductie van en naar het distributienet gaat.

De Vlaamse overheid stelt de distributienetbeheerder Fluvius, die de digitale meters installeert en beheert, aan om de verrekening te doen wanneer een zonnepanelenbezitter ervoor kiest de terugdraaiende teller te behouden. De Vlaamse overheid engageert zich ertoe dat systeem tot 2035 in stand te houden. Voor wie al zonnepanelen heeft, loopt de garantie van de terugdraaiende meter met de ingebruikname als startdatum.

 

  1. Terugdraaiende meter opgeven

Rekenwerk wijst uit dat huishoudens die overdag vaak thuis zijn en de stroom van hun zonnepanelen meteen verbruiken, er voordeel bij hebben de terugdraaiende teller op te geven. Het omslagpunt is 30 procent van de stroomproductie van de zonnepanelen. Dit percentage loopt snel op wanneer de capaciteit van de installatie afgestemd is op het ­eigen stroomverbruik.

De digitale meter registreert hoeveel stroom een huishouden bijkomend aftapt van het distributienet. Daarvoor krijgt het wel via de elektriciteitsfactuur een nettarief per kWh aangerekend. Maar die rekening zal lager liggen dan wat het nu via het prosumententarief betaalt. Net als bij de terugdraaiende teller geldt deze regeling voor maximum 15 jaar. Volgens Vlaams Parlementslid Andries Gryffroy (N-VA) is het opletten geblazen. Kinderen die opgroeien en uiteindelijk het huis verlaten: het kan het elektriciteitsverbruik in die 15 jaar sterk doen dalen. ‘Zodat je opeens een installatie hebt die overgedimensioneerd is vergeleken met het gedaalde stroomverbruik.’ Gryffroy verwacht dat de meeste zonnepaneleneigenaars de komende jaren de kat uit de boom zullen kijken.

 

digitale-meter-winst-of-verlies

 

3. Derde piste afwachten

Er ligt voor de gezinnen met zonnepanelen nog een derde keuze in het verschiet. De Vlaamse energieregulator Vreg neemt zich voor om vanaf 2021 een nieuw tariefsysteem in te voeren, waarbij de elektriciteitsfactuur veel minder of helemaal niet meer zal afhangen van het aantal verbruikte kilowattuur stroom, maar wel van het vermogen van de aansluiting.

Dit nieuwe systeem moet het ook mogelijk maken zonnepaneleneigenaars te vergoeden voor de elektriciteitsoverschotten die terugvloeien naar het distributienet. Gryffroy: ‘Hoe intelligenter het tariefsysteem, hoe groter de kans dat zonnepanelenbezitters afstappen van de terugdraaiende meter.’

Bron: De Standaard