Eigenaars van zonnepanelen met een digitale meter weten wellicht dat het principe van de terugdraaiende teller niet langer meer geldt. Hierdoor lijden meer dan 100.000 investeerders helaas financiële verliezen. In januari 2021 bereikte de Vlaamse Regering gelukkig een overeenkomst over een financiële compensatie voor getroffen zonnepaneleneigenaren. Die tegemoetkoming kunt u over enkele maanden aanvragen, en zal dit najaar uitbetaald worden.

Als u in aanmerking komt voor de compensatie, krijgt u een maximum van 4.360 euro terug, een piekvermogen van 10 kilowattpiek. Voor wie zijn of haar zonnepanelen vorig jaar liet installeren, komt dit op 327 euro per kilowattpiek.

Wie komt er dan in aanmerking? Ten eerste moeten uw zonnepanelen in gebruik genomen zijn (cfr. het AREI-keuringsverslag) tussen 1 januari 2006 en 31 december 2020. Daarnaast moet u een digitale meter hebben.

U moet uw aanvraag indienen 6 maanden na het moment waarop de digitale meter geplaatst is. Als u daarvoor al een digitale meter in gebruik nam, moet u de aanvraag indienen binnen de 6 maanden na het regeringsbesluit over de retroactieve investeringspremie, i.e. april 2021.

Om in aanmerking te komen voor de compensatie, moeten de zonnepanelen aangemeld zijn bij de distributienetbeheerder Fluvius.

Ook als uw zonnepanelen geen digitale, maar een klassieke meter hebben, kan u een retroactieve investeringspremie aanvragen als u een digitale meter laat installeren. Dit kan tot 31 december 2025. De precieze vergoeding hangt af van het moment wanneer u de zonnepanelen liet installeren, en het jaar waarin u de klassieke meter vervangt door een digitaal exemplaar. De retroactieve investeringspremie is afhankelijk van het geïnstalleerd piekvermogen van uw zonnepanelen: u krijgt een vast bedrag per kWp piekvermogen.

Eenmaal u een digitale meter hebt geïnstalleerd, valt het prosumententarief ook automatisch weg. Prosumenten kunnen aanvullend een teruglever vergoeding ontvangen van hun energieleverancier. Meer informatie kunt u vinden op VREG.be.